Servicii diriginte de santier DGS Consult Srl ( Inspector Santier)

CE ESTE UN DIRIGINTE DE SANTIER?

Diriginte de Santier (Inspector de santier) – persoana fizica insarcinata de catre investitor cu verificarea calitatii materialelor si produselor puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii.

Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (prin Norme Metodologice, cap.VI, sect.1, art.800, pct.2) impune obligativitatea urmaririi executiei lucrarilor prin diriginte de santier autorizat.

Acesta raspunde fata de investitor/ beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii, in baza unui contract de consultanta incheiat intre cele doua parti.

Dirigintele de specialitate raspunde totodata fata de organele abilitate ale statului pentru executie conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.

Dirigintele de santier (inspector de santier) il reprezinta pe investitor in relatiile acestuia cu toti factorii implicati
(proiectanti, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii) in realizarea unei constructii.

Prin specialistii Dgs Consult Development atestati – inspectori de santier în specialitatile: constructii, instalatii, retele interioare si exterioare, gaze, apa, telecomunicatii, edilitare, materiale de constructii, consolidare, asiguram clientului buna desfasurare a investitiei, cantitativ si calitativ, atestând conform legii respectarea normelor si normativelor specifice si a legilor în vigoare, prin contra-semnarea Proceselor Verbale de Lucrari Ascunse, a Proceselor Verbale de Receptie Calitativa, a Proceselor Verbale de Faze Determinante, pentru fiecare domeniu în parte: constructii, instalatii, edilitare, calitatea materialelor, retele interne si externe, consolidari si lucrari de arta, colaborând astfel cu reprezentantii proiectarii, ai constructorilor si ai Inspectiei de Stat în Constructii.