SERVICII

Dirigentie de santier

SERVICII


Pe baza termenilor contractului incheiat intre investitor si inspector, acesta din urma poate presta urmatoarele servicii:

 • Management de proiect
 • Dirigentie de santier pentru constructii, instalatii si monumente de arta
 • Urmarire executie prin responsabili tehnici cu executia pentru firmele de constructii
 • Controlul, asigurarea si managementul calitatii
 • Verificari tehnice ale proiectelor
 • Servicii de arhitectura si proiectare
 • Studii de prefezabilitate si/sau fezabilitate în constructii
 • Lucrari de cadastru si cartografie
 • Intocmirea de caiete de sarcini
 • Documentatie pentru licitatii dupa O.G. 60/2001 sau/si dupa normele FIDIC
 • Intocmirea de documentatii tehnice pentru ofertare, devize, situatii de lucrari
 • Consultanta pentru întocmirea manualului calitatii si a procedurilor de control cf. legislatiei în vigoare
 • Realizarea Cartii Tehnice a Constructiei
 • Audit energetic

Consultanta si Asistenta Tehnica


Prin specialistii Dgs Consult Development, practicam servicii necesare realizarii investitiilor de la idee pana la realizare, analizand solutiile tehnice , tehnologice, avantajele financiare, programele de lucru, etc. , strict in interesul investitiei. Primordial in activitatea noastra de consultanta sunt: competenta profesionala, respectarea legalitatii, loialitatea fata de clienti si nu in ultimul rand etica profesionala.

Relatia Dgs Consult Development cu clientii este bazata pe raportari saptamanale care cuprind in principal: abateri inregistrate, masuri luate pentru eliminarea cauzelor, masuri si actiuni propuse spre aprobarea investitorului, impactul situatiei la zi asupra termenelor obligatorii si a termenului final, analiza resurselor financiare consumate si disponibilitatea acestora pentru perioada urmatoare, etc;

Dirigentie santier


Prin specialistii Dgs Consult Development atestati - inspectori de santier în specialitatile: constructii, instalatii, retele interioare si exterioare, gaze, apa, telecomunicatii, edilitare, materiale de constructii, consolidare, asiguram clientului buna desfasurare a investitiei, cantitativ si calitativ, atestând conform legii respectarea normelor si normativelor specifice si a legilor în vigoare, prin contra-semnarea Proceselor Verbale de Lucrari Ascunse, a Proceselor Verbale de Receptie Calitativa, a Proceselor Verbale de Faze Determinante, pentru fiecare domeniu în parte: constructii, instalatii, edilitare, calitatea materialelor, retele interne si externe, consolidari si lucrari de arta, colaborând astfel cu reprezentantii proiectarii, ai constructorilor si ai Inspectiei de Stat în Constructii.

Controlor de calitate


Principalul scop al Dgs Consult Development este asigurarea calitatii prin faptul ca produsele indeplinesc cerintele clientilor. Urmareste asigurarea conformitatii pentru toate activitatile al caror rezultat este o declaratie care sa dea incredere ca un produs sau un serviciu este conform cu cerintele specificate. Controlul calitatii efectuat de catre S.C. Dgs Consult Development are impact direct in dezvoltarea sistemelor care sa asigure faptul ca produsele si serviciile sunt produse si prestate in sensul de a satisface cerintele clientilor.

Responsabil Tehnic


Dgs Consult Development prin reprezentantii sai Responsabili Tehnici cu Executia , intocmeste si tine la zi registrul de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic, verifica fisele sau proiectele tehnologice , verifica si urmareste graficul de derulare a lucrarilor , avizeaza planurile de verificare a executiei si proiectul de organizare , opreste executia lucrarilor pentru abateri grave de la prevederilor proiectului si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedierea lor. Admite pentru executie numai lucrarile ce au la baza detalii de executie verificate de catre verificatori de proiecte atestati.

Audit energetic


Dgs Consult Development se ocupa cu expertizarea termica si energetica a cladirilor de locuit. Aceasta operatie consta in determinarea caracteristicilor termotehnice si functionale reale ale sistemului cladire - instalatie, in scopul caracterizarii din punct de vedere energetic a cladirilor. Auditul energetic al cladirilor este operatia prin care se stabilesc tehnic si economic solutiile de reabilitare si modernizare termoenergetica a cladirii pe baza rezultatelor termice si energetice a cladirii.