Sediu

Str. Delfinului nr.13 , bl.D20, et.6, ap.30, camera 2, sector 2, Bucuresti

Punct de lucru

Soseaua Mihai Bravu nr.62A, cladire Spectrum, et.1, cam. 6A Bucuresti

Mobil: +40726.254.485
E-mail: office@dgsconsult.ro
Fax: 0318171795